Strona główna

Przyjmowanie interesantów przez Dyrektora Ośrodka w sprawie skarg i wniosków odbywa codziennie w godzinach pracy Ośrodka.
Godziny urzędowania Ośrodka od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30  do 15.30.