Strona główna

Informacje podstawowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Statut ośrodka


Godziny przyjęć interesantów

Przyjmowanie interesantów przez Dyrektora Ośrodka
w sprawie skarg i wniosków odbywa codziennie w godzinach pracy Ośrodka.
Godziny urzędowania Ośrodka od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00  do 15.00.

BEZPŁATNA INFOLINIA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH BEZDOMNOŚCI  800 165 320

Aktualności

Gmina Ostróda realizuje projekt dofinansowany z funduszy PFRON

Gmina Ostróda realizuje projekt dofinansowany z funduszy PFRON Informujemy, że Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas zawarł w dniu 27.11.2023 r. umowę  z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczącą dofinansowania w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” działań w zakresie poprawy dostępności siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, ul. 11 Listopada 39, 14-100 Ostróda. W ramach […]

PROGRAM ROZWOJU RODZINNYCH DOMÓW POMOCY – edycja 2024

PROGRAM ROZWOJU RODZINNYCH DOMÓW POMOCY – edycja 2024 Gmina Ostróda przystąpiła do rządowego Programu Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy – edycja 2024. Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia. Zawarta została umowa pomiędzy Gminą Ostróda reprezentowaną przez Wójta Gminy Ostróda Pana Bogusława Jerzego Fijasa a […]

Ogłoszenie o naborze Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu na skalowanie innowacji społecznej pn. „Wygrana rodzina”, Priorytet V Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)” – konkurs nr FERS.05.01-IZ.00-002/24.

Refundacja podatku VAT za gaz ziemny – Urząd Gminy Ostróda

W Urzędzie Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1) można składać wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za gaz ziemny. […]

Zobacz wszystkie nasze wiadomości

Jak nas znaleźć

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie
ul. 11-go listopada 39, 14-100 Ostróda
GPS: 53.698338, 19.948461