Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Ostróda

Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Przewodnicząca Zespołu Marzena Skowrońska , kontakt 501 343 388