Strona główna

Informacje podstawowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Statut ośrodka


Godziny przyjęć interesantów

Przyjmowanie interesantów przez Dyrektora Ośrodka
w sprawie skarg i wniosków odbywa codziennie w godzinach pracy Ośrodka.
Godziny urzędowania Ośrodka od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00  do 15.00.

BEZPŁATNA INFOLINIA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH BEZDOMNOŚCI  800 165 320

Aktualności

Gmina Ostróda realizuje projekt dofinansowany z funduszy PFRON

Gmina Ostróda realizuje projekt dofinansowany z funduszy PFRON Informujemy, że Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas zawarł w dniu 27.11.2023 r. umowę  z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczącą dofinansowania w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” działań w zakresie poprawy dostępności siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, ul. 11 Listopada 39, 14-100 Ostróda. W ramach […]

PFRON – dodatek do opłaty za energię elektryczną dla osób korzystających z koncentratora tlenu lub respiratora

Informacja PFRON o wsparciu w formie dodatku do opłaty za energię elektryczną dla osób korzystających z koncentratora tlenu lub respiratora Link do pliku pdf ze szczegółami wsparcia: PFRON dodatek za energię elektryczną  

BON ENERGETYCZNY 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie informuje, iż realizował będzie w 2024 roku zadanie wypłaty BONU ENERGETYCZNEGO. Bon energetyczny przysługiwał będzie, jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za rok 2023 na osobę w gospodarstwie domowym nie przekroczy: – 2500 zł w gospodarstwie jednoosobowym, – 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Wysokości bonu energetycznego wynosi: jednoosobowe […]

Wypłaty świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców wojennych z Ukrainy jedynie za okres do 30 czerwca 2024 roku

1 lipca 2024 roku wchodzą w życie zmiany do ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jedną z tych zmian jest usunięcie art. 13, na podstawie którego wypłacane jest świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40,00 zł dziennie). Świadczenie […]

Zobacz wszystkie nasze wiadomości

Jak nas znaleźć

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie
ul. 11-go listopada 39, 14-100 Ostróda
GPS: 53.698338, 19.948461