Gmina Ostróda realizuje projekt dofinansowany z funduszy PFRON

Gmina Ostróda realizuje projekt dofinansowany z funduszy PFRON Informujemy, że Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas zawarł w dniu 27.11.2023 r. umowę  z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczącą dofinansowania w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” działań w zakresie poprawy dostępności siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, ul. 11 Listopada 39, 14-100 Ostróda. W ramach […]

DODATEK OSŁONOWY W 2024 ROKU

Dodatek osłonowy w 2024 roku przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. Wysokość […]

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja

https://bip.powiat.ostroda.pl/1495/punkty-nieodplatnej-pomocy-prawnej.html Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja. Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora? Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w: rozłożeniu długu na raty, w spłacie pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc, […]