Informacja Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa dotycząca możliwości zapisu na zakup węgla w preferencyjnej cenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie zamieszcza poniżej informację Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa dotyczącą możliwości zapisu na zakup węgla w preferencyjnej cenie. Szanowni Mieszkańcy Gminy Ostróda W związku z zamiarem sprzedaży węgla kamiennego typu orzech, miał, groszek po cenach preferencyjnych (2000 zł/za 1 tonę) przez Urząd Gminy Ostróda zwracam się z prośbą do mieszkańców […]

Nabór na stanowisko kierownicze 21.10.2022 r.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Działu Pracy Socjalnej i Integracji Społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie Liczba osób do zatrudnienia: 1 Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 11 Listopada 39, 14-100 Ostróda Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania […]

PROGRAM ROZWOJU RODZINNYCH DOMÓW POMOCY – edycja 2022

PROGRAM ROZWOJU RODZINNYCH DOMÓW POMOCY – edycja 2022 Informujemy, iż Gmina Ostróda przystąpiła do rządowego Programu Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy – edycja 2022. Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia. W dniu 22.03.2022 r. zwarta została umowa pomiędzy Gminą Ostróda reprezentowaną przez Wójta Gminy […]

Świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy Виплата 300 злотих для громадян України

Osoby uprawnione do otrzymania: 1.   obywatel Ukrainy, którzy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, 2.   obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 3.   małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył […]

ZMIANA KRYTERIÓW DOCHODOWYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Informujemy, iż w dniu 1 stycznia 2022 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1296). Zmianie uległy (zostały zwiększone) kwoty kryteriów dochodowych, od których zależne są uprawnienia do niektórych świadczeń z pomocy […]

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jaki dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących sięw trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku […]