Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja

https://bip.powiat.ostroda.pl/1495/punkty-nieodplatnej-pomocy-prawnej.html Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja. Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora? Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w: rozłożeniu długu na raty, w spłacie pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc, […]

Pikniki rodzinne pod hasłem „Przeciwdziałanie przestępczości to kroku do bezpiecznej przyszłości”

W pięciu miejscowościach Gminy Ostróda odbędą się pikniki rodzinne pod hasłem „Przeciwdziałanie przestępczości to kroku do bezpiecznej przyszłości” finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Zapraszamy mieszkańców całej Gminy na imprezy do Durąga – 3.06. 2023 r., Brzydowa – 10.06.2023 r., Grabinka – 17.06.2013 r., […]

PROGRAM ROZWOJU RODZINNYCH DOMÓW POMOCY – edycja 2023

PROGRAM ROZWOJU RODZINNYCH DOMÓW POMOCY – edycja 2023  Gmina Ostróda przystąpiła do rządowego Programu Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy – edycja 2023. Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia. Zawarta została umowa pomiędzy Gminą Ostróda reprezentowaną przez Wójta Gminy Ostróda Pana Bogusława Jerzego Fijasa a […]