Pikniki rodzinne pod hasłem „Przeciwdziałanie przestępczości to kroku do bezpiecznej przyszłości”

W pięciu miejscowościach Gminy Ostróda odbędą się pikniki rodzinne pod hasłem „Przeciwdziałanie przestępczości to kroku do bezpiecznej przyszłości” finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Zapraszamy mieszkańców całej Gminy na imprezy do Durąga – 3.06. 2023 r., Brzydowa – 10.06.2023 r., Grabinka – 17.06.2013 r., […]

PROGRAM ROZWOJU RODZINNYCH DOMÓW POMOCY – edycja 2023

PROGRAM ROZWOJU RODZINNYCH DOMÓW POMOCY – edycja 2023  Gmina Ostróda przystąpiła do rządowego Programu Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy – edycja 2023. Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia. Zawarta została umowa pomiędzy Gminą Ostróda reprezentowaną przez Wójta Gminy Ostróda Pana Bogusława Jerzego Fijasa a […]

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023, realizacja w 2023 roku

W 2023 roku, podobnie jak w latach poprzednich, realizowany jest Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe […]

Informacja Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa dotycząca możliwości zapisu na zakup węgla w preferencyjnej cenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie zamieszcza poniżej informację Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa dotyczącą możliwości zapisu na zakup węgla w preferencyjnej cenie. Szanowni Mieszkańcy Gminy Ostróda W związku z zamiarem sprzedaży węgla kamiennego typu orzech, miał, groszek po cenach preferencyjnych (2000 zł/za 1 tonę) przez Urząd Gminy Ostróda zwracam się z prośbą do mieszkańców […]

Nabór na stanowisko kierownicze 21.10.2022 r.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Działu Pracy Socjalnej i Integracji Społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie Liczba osób do zatrudnienia: 1 Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 11 Listopada 39, 14-100 Ostróda Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania […]