Pracownicy Ośrodka

DYREKTOR (1 piętro, pokój nr 18A)

Anna Zgrzebska

510 124 038, dyrektor@gops.ostroda.pl

SEKRETARIAT (1 piętro, pokój nr 18)

Karolina Słowik

501 343 557, gops@gops.ostroda.pl

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI (1 piętro, pokój nr 17)

Główna księgowa –  Daria Hnywka

dhnywka@gops.ostroda.pl

Księgowa – Karolina Kwiatkowska

kkwiatkowska@gops.ostroda.pl

501 343 528, ksiegowosc@gops.ostroda.pl

KIEROWNIK DZIAŁU PRACY SOCJALNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PRZEWODNICZĄCA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W GMINIE OSTRÓDA (parter, pokój nr 10)

Marzena Skowrońska, mskowronska@gops.ostroda.pl, zi@gops.ostroda.pl       

501 343 388

REJONOWI PRACOWNICY SOCJALNI GOPS OSTRÓDA

Urszula Bajtus                  –  501 343 218     (parter, pokój nr 5)

ubajtus@gops.ostroda.pl

Mariola Fijas                     – 501 343 231      (parter, pokój nr 6)

mfijas@gops.ostroda.pl

Barbara Karolak                – 501 343 231      (parter, pokój nr 6)

bkarolak@gops.ostroda.pl

Kazimiera Kikul                – 504 229 194      (Pietrzwałd 94, siedziba Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzwałdzie)

kkikul@gops.ostroda.pl

Natalia Koper                   – 501 343 671      (parter, pokój nr 11)

nkoper@gops.ostroda.pl

Teresa Kwiatkowska         – 501 343 671      (parter, pokój nr 11)

tkwiatkowska@gops.ostroda.pl

Barbara Sokół              – 501 343 671     (parter, pokój nr 11)

bsokol@gops.ostroda.pl

Marta Przybylska              – 501 343 219     (parter, pokój nr 1)

mprzybylska@gops.ostroda.pl

ASYSTENT RODZINY (parter, pokój nr 4)

Natalia Górska                  – 501 343 428 asystent_rodziny_ng@gops.ostroda.pl

KIEROWNIK DZIAŁU ŚWIADCZEŃ (1 piętro, pokój nr 15)

Sławomir Pietrucha

514 132 886, spietrucha@gops.ostroda.pl

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (parter, pokój nr 2)

Starszy inspektor  – Iwona Miszkiel, imiszkiel@gops.ostroda.pl

Podinspektor        –  Anna Pereszczako, apereszczako@gops.ostroda.pl

501 343 223

SEKCJA FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO (parter, pokój nr 3)

Inspektor – Anna Ślusarczyk

501 343 285, fa@gops.ostroda.pl

DODATEK OSŁONOWY, ŚWIADCZENIE ZA ZAKWATEROWANIE UCHODŹCÓW z UKRAINY (parter, pokój nr 1)

referent – Sylwia Dreszler

501 343  219, sdreszler@gops.ostroda.pl

KASA (parter, pokój nr 9)

kasjerka – Małgorzata Figarska

501 343 205,mfigarska@gops.ostroda.pl