Pracownicy Ośrodka

DYREKTOR (1 piętro, pokój nr 18A)

Anna Zgrzebska

501 343 590

SEKRETARIAT (1 piętro, pokój nr 18)

Karolina Słowik

501 343 557

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI (1 piętro, pokój nr 17)

Główna księgowa –  Daria Hnywka

Księgowa – Karolina Kwiatkowska

501 343 528

KIEROWNIK DZIAŁU PRACY SOCJALNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

(parter, pokój nr 10)

Marzena Skowrońska       

501 343 388

REJONOWI PRACOWNICY SOCJALNI GOPS OSTRÓDA

Urszula Bajtus                  –  501 343 218     (parter, pokój nr 5)

Mariola Fijas                     – 501 343 231      (parter, pokój nr 6)

Barbara Karolak                – 501 343 231      (parter, pokój nr 6)

Kazimiera Kikul                – 504 229 194      

Natalia Koper                   – 501 343 671      (parter, pokój nr 11)

Teresa Kwiatkowska         – 501 343 671      (parter, pokój nr 11)

Wioletta Osiecka              – 501 343 671     (parter, pokój nr 11)

Marta Przybylska              – 501 343 219     (parter, pokój nr 1)

ASYSTENT RODZINY

Natalia Górska                  – 501 343 428    (parter, pokój nr 4)

KIEROWNIK DZIAŁU ŚWIADCZEŃ (1 piętro, pokój nr 15)

Sławomir Pietrucha

514 132 886

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (parter, pokój nr 2)

Starszy inspektor  – Iwona Miszkiel

Podinspektor        –  Anna Pereszczako

501 343 223

SEKCJA FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO (parter, pokój nr 3)

Inspektor – Anna Ślusarczyk

501 343 285

DODATEK OSŁONOWY, ŚWIADCZENIE ZA ZAKWATEROWANIE UCHODŹCÓW z UKRAINY (parter, pokój nr 1)

referent – Sylwia Dreszler

501 343  219

KASA (parter, pokój nr 9)

501 343  205