Ogłoszenie dotyczące działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie w czasie pandemii

W związku z ogłoszeniem w naszym kraju stanu epidemii informujemy, że pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie wizyty w terenie ograniczają do niezbędnego minimum.
Prosimy, aby kontaktować się z pracownikami telefonicznie, a wszelkie wnioski i podania proszę wysyłać pocztą lub wrzucać do skrzynki umieszczonej na frontowej ścianie budynku Ośrodka.
Wypłaty świadczeń przy zachowaniu wszelkich norm bezpieczeństwa nadal odbywają się w kasie Ośrodka w dni wyznaczone decyzją administracyjną .
Jednocześnie w celu uniknięcia ewentualnemu zarażeniu się chorobą COVID-19 przez pracowników Ośrodka na polecenie Wójta Gminy Ostróda pracownicy w poszczególnych sekcjach pracują przemiennie tj. wymieniają się co 2 dni.

NUMERY TELEFONÓW GOPS OSTRÓDA

Pokój nr 1 – świadczenia wychowawcze – 501 343 219
Pokój nr 2 – świadczenia rodzinne – 501 343 223
Pokój nr 3 – fundusz alimentacyjny – 501 343 285
Pokój nr 4 – Bajtus Urszula – 501 343 218
Pokój nr 5 – Fijas Mariola, Karolak Barbara – 501 343 231
Pokój nr 6 – kasa – 501 343 205
Pokój nr 7 – Kłosińska Teresa, Skowrońska Marzena – 501 343 388
Pokój nr 8 – Kieliszczyk Sylwia, Kwiatkowska Teresa – 501 343 671
Pokój nr 9 – Zgrzebska Anna – 501 343 428
Pokój nr 10 – księgowość – 501 343 528
Pokój nr 11 – sekretariat – 501 343 557
Pokój nr 12 – Dyrektor – 501 343 590