Otwarte Drzwi w ramach Ogólnoświatowej kampanii Biała Wstążka

Biała wstążka jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować i milczeć na temat przemocy wobec kobiety.
30 listopada 2021 r. w godzinach: 1500 – 1700 w ramach akcji „Otwarte Drzwi” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie ul. 11 Listopada 39, zaprasza na dyżur specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy.
Dyżur będą pełnić:
– psycholog,
– dzielnicowy,
– członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
– pracownik socjalny.
Osoby doświadczające przemocy uzyskają:
– wsparcie,
– informacje w zakresie przysługujących im praw,
– informacje o instytucjach niosących pomoc.