RZĄDOWY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY „ASYSTENT RODZINY W 2023 ROKU”

Gmina Ostróda otrzymała w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023r.” dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w wysokości  10.480,36  zł do kosztów zatrudnienia asystenta rodziny poniesionych przez gminę w listopadzie i grudniu 2023 roku.