Świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy Виплата 300 злотих для громадян України

Osoby uprawnione do otrzymania:

1.   obywatel Ukrainy, którzy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,

2.   obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3.   małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,

4.   dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

Особи, які мають право на отримання:

1.   громадянин України, який прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,

2.   громадянин України, який має Карту поляка, який разом із найближчою сім’єю прибув на територію Республіки Польща у зв’язку з цими бойовими діями,

3.   дружина/чоловік громадянина України за умови, що він прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,

4.   діти громадян, зазначених у пунктах 1, 2 та 3

Podstawowe wymagania:

1.   wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,

2.   wpisanie do rejestru PESEL.

Основні вимоги:

1.   в’їзд до Польщі в період з 24 лютого 2022 р.,

2.   занесені до реєстру PESEL.

Wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie (Ostróda, ul. 11 Listopada 39) w godzinach 7.00-15.00.

Заяву на виплату цієї допомоги можна подати до Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie (Гмінного Центру Соціальної Допомоги в Оструді) за години 7.00-15.00.

Wnioski można pobrać i wypełnić na miejscu (alfabet łaciński). Do wypełnienia będą potrzebne następujące dane, które trzeba będzie wpisać we wniosku (swoje i małoletnich dzieci):

– imię (imiona) i nazwisko

– datę urodzenia

– obywatelstwo

– płeć

– aktualny adres pobytu na terenie gminy Ostróda.

Шаблони заяв можна заповнити на місці (латиницею). Для заповнення заяви вам знадобляться наступні дані, які потрібно подати в заяві (ваші та неповнолітніх дітей):

– ім’я (імена) та прізвище

– дата народження

– громадянство

– стать

– поточна адреса перебування в гміні Оструда.

Należy także mieć ze sobą dokumenty (swoje i dzieci).

– dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy – rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport)

– informacja o dacie wjazdu na terytorium Polski

– numer PESEL (należy mieć ze sobą powiadomienia o nadaniu nr PESEL wydane przez Urząd Gminy)

Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych, które ułatwią nam kontakt i przyspieszą wypłatę (o ile je posiada):

– numer telefonu polskiego operatora

– adres poczty elektronicznej

– numer polskiego konta bankowego

Ви також повинні мати при собі документи (ваші та дітей):

– документ, що є підставою для перетину кордону – тип, серія та номер документа (наприклад, паспорт)

– інформація про дату в’їзду на територію Польщі

– номер PESEL (ви повинні мати документ підтвердження про надання номера PESEL, видане урядом гміни )

Крім того, ми просимо особу, яка подає заявку, надати такі дані, які полегшать контакт та прискорять виплату (якщо вони є):

– номер телефону польського оператора

– адреса електронної пошти

– номер польського банківського рахунку

WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO1)
ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ