ZMIANA KRYTERIÓW DOCHODOWYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Informujemy, iż w dniu 1 stycznia 2022 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1296).

Zmianie uległy (zostały zwiększone) kwoty kryteriów dochodowych, od których zależne są uprawnienia do niektórych świadczeń z pomocy społecznej, jak też wysokość wsparcia.

Od 1 stycznia 2022 roku kryteria dochodowe wynoszą:

1) dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł,

2) dla osoby w rodzinie – 600 zł.

Zmianie uległa również maksymalna kwota zasiłku stałego  i wynosi ona 719 zł.

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego ustalona została w wysokości 345 zł.