PROGRAM ROZWOJU RODZINNYCH DOMÓW POMOCY – edycja 2022

PROGRAM ROZWOJU RODZINNYCH DOMÓW POMOCY – edycja 2022 Informujemy, iż Gmina Ostróda przystąpiła do rządowego Programu Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy – edycja 2022. Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia. W dniu 22.03.2022 r. zwarta została umowa pomiędzy Gminą Ostróda reprezentowaną przez Wójta Gminy […]

Otwarte Drzwi w ramach Ogólnoświatowej kampanii Biała Wstążka

Biała wstążka jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować i milczeć na temat przemocy wobec kobiety. 30 listopada 2021 r. w godzinach: 1500 – 1700 w ramach akcji „Otwarte Drzwi” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie ul. 11 Listopada […]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie przystąpił do programu ” Wspieraj Seniora”

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty […]