Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie przystąpił do programu ” Wspieraj Seniora”

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa senior (przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów).
W celu otrzymania tego rodzaju wsparcia należy skorzystać z infolinii 22 505 11 11, która przekieruje potrzeby danej osoby do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.
Ośrodek skontaktuje się z seniorem i ustali, kto i w jakiej formie będzie mógł w danej sprawie pomóc.
Program realizowany jest od 20 października 2020r. do 31 grudnia 2020r.