Gmina Ostróda realizuje projekt dofinansowany z funduszy PFRON

Gmina Ostróda realizuje projekt dofinansowany z funduszy PFRON

Informujemy, że Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas zawarł w dniu 27.11.2023 r. umowę  z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczącą dofinansowania w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” działań w zakresie poprawy dostępności siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, ul. 11 Listopada 39, 14-100 Ostróda.

W ramach realizacji programu w celu likwidacji barier architektonicznych wykonane zostanie:

1) przystosowanie wejścia do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie oraz klatki schodowej do montażu platformy schodowej - zakup, dostawa i montaż drzwi wejściowych zgodnie z przepisami PPOŻ, montaż zadaszenia nad drzwiami wejściowymi, przygotowanie podłoża pod powierzchnię antypoślizgową, likwidacja progów oraz montaż instalacji elektrycznej do montażu platformy schodowej;

2) zakup i montaż platformy schodowej.

Realizacja projektu zapewni przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim bezpośredni dostęp do kondygnacji parteru siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie. Pozwoli również na korzystanie i ułatwi dostęp do usług ośrodka innym osobom z ograniczeniami w poruszaniu się (osoby starsze, osoby wspomagające się kulami, osoby osłabione chorobami, osoby z wózkami dziecięcymi). Stworzona zostanie możliwość samodzielnego załatwiania spraw u pracowników socjalnych ośrodka (pomieszczenia zajmowane przez wszystkich pracowników socjalnych ośrodka zlokalizowane są na poziomie parteru) oraz asystenta rodziny, w dziale świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, korzystania z kasy ośrodka oraz zgłaszania innych potrzeb. Z myślą o osobach z niepełnosprawnością wzroku teren przed wejściem do budynku zostanie wyrównany oraz pokryty powierzchnią antypoślizgową, usunięte zostaną progi , a także uzupełnione i odnowione zostanie oznakowanie krawędzi stopni schodów.

 

Wartość projektu to 65 669,74 zł

Dofinansowanie projektu z PFRON: 50 669,74 zł

Okres realizacji projektu od 01.12.2023 r. do 31.12.2024 r.