INFORMACJA DOTYCZĄCA OKRESU WAŻNOŚCI ORZECZEŃ ORAZ KART PARKINGOWYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA OKRESU WAŻNOŚCI ORZECZEŃ

ORAZ KART PARKINGOWYCH

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw w dniu 5 maja 2023 r. ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 852) informujemy:

  1. Orzeczenia o Niepełnosprawności/ o stopniu niepełnosprawności/ karty parkingowe, których okres ważności upłynął pomiędzy dniem: 9 marca 2020 r.- 31 grudnia 2020 r.

Zachowują ważność do 31 grudnia 2023 r.- jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

  1. Orzeczenia o Niepełnosprawności/ o stopniu niepełnosprawności/ karty parkingowe, których okres ważności upłynął pomiędzy dniem: 1 stycznia 2021 r.- 31 grudnia 2021 r.

Zachowują ważność do 31 marca 2024 r.- jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

  1. Orzeczenia o Niepełnosprawności/ o stopniu niepełnosprawności/ karty parkingowe, których okres ważności upłynął bądź upłynie pomiędzy dniem: 1 stycznia 2022 r.- 5 sierpnia 2023 r.

Zachowują ważność do 30 września 2024 r.- jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

 

 

WAŻNE!!

 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 20 maja 2023 r., jednakże przepisy dot. m. in. ważności orzeczeń oraz kart parkingowych (tj. art. 10, art. 23-24) wchodzą w życie z dniem 6 sierpnia 2023 r.

Dodaj komentarz