Informacja dotycząca programu „Dobry start”

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.06.2021r. (Dz.U. z dnia 18.06.2021r., poz. 1092) wnioski na rządowy program „Dobry start” od 1 lipca 2021 należy składać tylko w formie elektronicznej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ul. Czarnieckiego 50, 14-100 Ostróda.