Ogłoszenie o naborze Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu na skalowanie innowacji społecznej pn. „Wygrana rodzina”, Priorytet V Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)” – konkurs nr FERS.05.01-IZ.00-002/24.

Do pobrania:

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o otwartym naborze Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu (plik .pdf)

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o otwartym naborze Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu (plik .doc)

Informacja o wyborze Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu