Informacja Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa dotycząca możliwości zapisu na zakup węgla w preferencyjnej cenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie zamieszcza poniżej informację Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa dotyczącą możliwości zapisu na zakup węgla w preferencyjnej cenie.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Ostróda
W związku z zamiarem sprzedaży węgla kamiennego typu orzech, miał, groszek po cenach preferencyjnych (2000 zł/za 1 tonę) przez Urząd Gminy Ostróda zwracam się z prośbą do mieszkańców o zgłaszanie chęci zakupu na podany telefon: 89 6760745, na podany e-mail: sitnik@gminaostroda.pl lub osobiście Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda Parter. Pok. nr 108.

Informacja nie jest zobowiązująca i ma celu uzyskanie wstępnych informacji do ilości zakupu węgla i sprzedaży po preferencyjnych cenach dla mieszkańców Gminy Ostróda.

Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas

Dodaj komentarz