Wypłaty świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców wojennych z Ukrainy jedynie za okres do 30 czerwca 2024 roku

1 lipca 2024 roku wchodzą w życie zmiany do ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Jedną z tych zmian jest usunięcie art. 13, na podstawie którego wypłacane jest świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40,00 zł dziennie).
Świadczenie to może zostać przyznane jedynie za okres do dnia 30 czerwca 2024 r., a wniosek o jego przyznanie winien być złożony w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem, nie później niż do dnia 31 lipca 2024 r.

W przypadku uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy po 1 lipca 2024 roku potrzebowali będą pomocy w zapewnieniu wyżywienia i zakwaterowania, wsparcie może zapewnić wojewoda przez umieszczenie w punkcie zbiorowego zakwaterowania.
Poniżej pismo Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotyczące tej sprawy oraz wzór wniosku o umieszczenie w punkcie zbiorowego zakwaterowania.

Pismo Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – ZK-I.6331.6.5.2024

Wniosek o umieszczenie w punkcie zbiorowego zakwaterowania