Informacja o braku konieczności składania wniosków na świadczenie 500+ w 2020 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie informuje, że w 2020r. nie należy składać wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego „500+”, ponieważ decyzje o przyznaniu świadczenia są wydane do 31.05.2021r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 będą przyjmowane w poniższych terminach:

– od dnia 01.02.2021 r. wnioski w formie elektronicznej  (PIU/ Banki/ ZUS),

– od dnia 01.04.2021 r. wnioski w formie tradycyjnej ( papierowej).

 

Ostróda dnia 18.06.2020